Кітапхана

Оқу құралы – оқушылардың дербес білім алуына септігін тигізу мақсатындағы міндеттерді шешетін оқулық түрі. Оқу құралына анықтамалық, библиографиялық материалдар мен қайталауға арналған кітаптар жатады.

Әдістемелік ұсынымдар – қандай да бір тақырыпты игерудің, сабақты немесе шараны өткізудің жоспарын айқындайтын көмекші құрал.

Анықтамалық материал – оқырманға өзін қызықтырып жүрген ғылыми, техникалық, саяси-ұйымдық, шаруашылық, мәдени, практикалық қызмет бойынша жылдам ақпарат беру мақсатын көздейтін әдебиет.

Нұр Отан
Ак Орда
Жас Отан
НурМедиа
Институт общественной политики