Кітапхана

22.07.2016

ПАРТИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

Әдістемелік құралда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ұғымдарының анықтамалары берілген, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты қалыптастырудағы проблемалық аймақтар талданған, партия мүшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында негізгі құқықтары мен міндеттері келтірілген, партияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысының негізгі стратегиялары, нысандары, әдістері мен рәсімдері түсіндірілген.

Нұр Отан
Ак Орда
Жас Отан
НурМедиа
Институт общественной политики