Кітапхана

22.07.2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

Жоғары өкілді органның қызметін және ондағы депутаттардың мәртебесін түсіндіру мақсатында анықтамалық материал дайындалды. Анықтамалық материалда Қазақстан Республикасы Конституциясының және «Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық заңының негізгі ережелері қарастырылған.

Нұр Отан
Ак Орда
Жас Отан
НурМедиа
Институт общественной политики